Program

Alle aftener er fra 19:00 til 21:30 og derefter er der kaffe.
Husk: Der skal meldes afbud i god tid til de ansvarlige.
De ansvarlige har også ansvaret for kaffe og kage.
(I parentes er de ansvarlige for aftenen)